El agua en el mundo


 

L'aigua que prenem ara és la mateixa que s'ha estat usant durant milions d'anys. S'ha conservat quasi sense canvi tant en quantitat com en tipus, des que es va formar la Terra. L'aigua es manté en tres estats: com a líquid, gas (vapor) o sòlid (gel), es recicla constantment, és a dir, es neteja i es renova treballant en equip amb el sol, la terra i l'aire, per a mantenir l'equilibri en la Naturalesa .

 

Ha ocorregut un procés de transformació, i el que en un principi estava en forma de vapor, a poc a poc, a través dels segles, s'ha convertit en aigua, primer menys salina i posteriorment més salina per arrossegar i dissoldre minerals en el procés de pluja creat al refredar-se la terra.

En un balanç general, resulta que dels 1.400 milions de Km3 d'aigua en el món, només són 33 milions de Km3 d'aigua dolça. D'aquesta quantitat caldria descomptar el 87,3% que està en forma de gel en els casquets polars i glaceres, i el 12,3% que constitueix l'aigua subterrània quasi inutilitzable, amb la qual cosa ens quedaria un 0,4% d'aigua utilitzable, sent aquesta massa de l'orde dels 140.000 Km3.

A aquesta última quantitat, que correspon a l'aigua superficial i atmosfèrica caldria comptar amb la característica dinàmica ja que està contínuament en moviment complint un cicle incessant, conegut amb el nom de cicle hidrològic, que és el que fa possible la vida en aquest planeta.

Arribem a la conclusió que si restem l'aigua salada i l'aigua gelada pel seu caràcter no aprofitable per al consum, ens quedem amb una quantitat molt xicoteta en relació amb el total. Les possibilitats de passar set en aquest planeta són grans.

L'aigua és important per als organismes vius, la majoria de les reaccions bioquímiques només es poden produir en solucions d'aigua. Açò significa que l'aigua pot transportar substàncies dissoltes entre diferents parts del nostre cos, com per exemple en la sang, el sèrum de la qual té una base d'aigua. El 65 % del pes del cos humà consisteix en aigua amb un contingut salí d'un 0.9 %.

A banda de les necessitats internes del cos, l'aigua és essencial per a les persones de moltes altres formes. S'usa per a la neteja i bany, per a cuinar i beure, en els sistemes de calefacció central i per a eliminar els nostres residus.

El consum humà d'aigua ha augmentat enormement en els cent últims anys. Les Nacions Unides recomanen 75 litres cada 24 hores per persona com a límit mínim per a un nivell d'aigua acceptable, encara que en els països industrials s'empren de 300 a 500 litres per persona. La major part no és per a consum domèstic, sinó industrial i sumptuari.