Els molins

ELS MOLINS DEL COLLAO DE BENISSA

En la partida del Collao i a una altitud de 300 metres sobre el nivell del mar, aprofitant el vent i la brisa del mar, a mitjan segle XIX ( 1850, segons consta gravat a la pedra) es van construir quatre molins de vent, dels quals en l'actualitat queden tres, més o menys conservats.

Els molins van sorgir com a ferramenta fonamental per a moldre el blat, producte que a mitjan segle XIX començava a industrialitzar-se i a adquirir importància junt el raïm pansa. A finals de segle perden la seua funció, a causa de l'aparició d'altres sistemes d'energia i la reducció en la producció de blat a la comarca.

Els molins del Collao tenen planta circular i torre lleugerament troncocònica. Estan formats per un gruixut mur de carreuat d'un metre, encara que disminueix lleugerament amb l'altura. La seua altura és de 7,30 metres i el diàmetre és de 7,00 metres. Tenien una porta d'accés a la planta baixa, un pis intermedi que descansava sobre bigues de fusta i un pis superior que descansa sobre una volta de maçoneria. L'accés als pisos era mitjançant una escala adossada al mur i situada a la dreta de la porta.

La planta baixa s'usava com a magatzem, recollint-se la farina mòlta que descendia del pis superior a través d'un conducte. La planta intermèdia servia d'habitació del moliner i magatzem de ferramentes. Al pis superior es trobava el mecanisme en què s'usava la fusta, el ferro, dotat d'un mola de pedra. En aquesta planta havia fins a quatre finestres dirigides cap als quatre vents. El molí estava rematat per una coberta troncocònica de carcassa de fusta i cobert de fibres vegetals o planxes de fusta.

L'any 1968, es construeix al Collao un dipòsit d'aigua per a albergar la provinent del pou Camí Sanet de Benidoleig, del qual l'Ajuntament de Benissa havia adquirit accions per a subministrament d'aigua a la població. Amb posterioritat, en les dècades dels 70 i dels 90, es van construir dos dipòsits més. Durant aquestes obres els molins es van usar com a magatzem de ciment, per la qual cosa foren restaurats en part.

A partir de 1969, el Collao adquireix per tant un altre ús, de la mòlta del blat es passa a subministrar aigua potable a la població de Benissa, aconseguint la suficient pressió en guanyar altura.

L'espai ocupat pels dipòsits d'aigua potable, es troba tancat, complint la normativa sanitària, dins de la tanca han quedat dos molins, el tercer es troba a l'exterior i és de propietat privada.

La visita als mateixos és possible concertant cita en el Servei Municipal d'Aigües Potables i es realitzaria els dissabtes pel matí.

 

 

 

Recreación ideal de un molino de viento de la Marina Alta.