Carta Europea de l'aigua

LA CARTA EUROPEA DEL AGUA

El 6 de maig de 1968 va ser redactada a Estrasburg la Carta Europea de l'Aigua. Va ser una declaració de principis per a una correcta gestió de l'aigua, concretada en 12 articles:

 • 1. No hi ha vida sense aigua. L'aigua és un tresor indispensable per a tota activitat humana.

 • 2. L'aigua no és inesgotable. És necessari conservar-la, controlar-la i, si és possible, augmentar la seua quantitat.

 • 3. Contaminar l'aigua és atemptar contra la vida humana i la de tots els éssers vius que depenen d'aquest bé..

 • 4. La qualitat de l'aigua ha de mantindre's en condicions suficients per a qualsevol ús; sobretot, ha de satisfer les exigències de la salut pública..

 • 5. Quan l'aigua residual torna al llit, ha d'estar de tal forma que no impedisca usos posteriors..

 • 6. Mantindre la coberta vegetal, sobretot els boscos, és necessari per a conservar els recursos de l'aigu

 • 7. Els recursos de l'aigua han de ser inventariats..

 • 8. La utilització correcta de l'aigua ha de ser planificada per les autoritats competents..

 • 9. La conservació de l'aigua ha de potenciar-se, intensificant la investigació científica, formant especialistes i mitjançant una informació pública adequada.

 • 10. L'aigua és un bé comú, el valor del qual ha de ser conegut per tots. Cada persona té el deure d'estalviar-la i usar-la amb cura..

 • 11. L'administració de l'aigua ha de fonamentar-se en les conques naturals més que en les fronteres polítiques i administratives.

 • 12. L'aigua no té fronteres. És un bé comú que requereix la cooperació internacional.

 

Adjuntos:

Descargar este adjunto (R_00041.pdf)Descargar Carta Europea del Agua