Tarifes

PROCEDIMENT DE FACTURACIÓ I COBRAMENT

 

 

 

Des del servei d'Aigües Potables es pren lectura de comptadors bimestralment,  posteriorment s'emeten factures de caràcter informatiu de tals bimestres, les quals són enviades a tots aquells usuaris de què es disposa  domicili postal.

L'Ajuntament de Benissa té delegada la recaptació d'impostos de    Gestió Tributària, la qual emet dos períodes de cobrament:

1a.Voluntària:

 

Des de l'últim dimarts del mes de març fins al  primer dilluns del mes de juny. Es posen al cobrament els rebuts de juliol a desembre de l'any anterior.

2a. Voluntària:

Des de l'últim dilluns del mes de juliol fins al primer divendres del mes d'octubre. Es posen al cobrament els rebuts de gener a juny de l'any actual.