TALL D'AIGUA PER REPARACIÓ TRENCAMENT DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE / CORTE DE AGUA POR REPARACION ROTURA EN LA RED DE AGUA POTABLE

Per treballs de reparació trencament de la xarxa general de proveïment de subministrament d'aigua potable, no hi haurà servei d'aigua potable hui dia  31 de març de 2022 des de les 8.30 hores fins a la finalització dels treballs en les següents zones:

- Partida Benimarraig des de l'antiga Venta L'Oli fins a  Venta La Chata

 

 

Por trabajos de reparación rotura de la red general de abastecimiento de suministro de agua potable, no habrá servicio de agua potable hoy día 31 de març de 2022 desde las 8.30 horas hasta la finalización de los trabajos en las siguientes zonas:

- Partida Benimarraig desde la antigua Venta L'Oli hasta Venta La Chata